Overleg met Brede School en gemeente

Maandagmiddag 2 juni 2018 is er een overleg geweest tussen de scholen van de Brede School, de speeltuinvereniging Buutvrij en de gemeente Tholen. Tijdens dit overleg is een zogenaamde vlekkenplan gepresenteerd die als praatstuk zal worden gebruikt om te komen tot een uiteindelijk ontwerp van het terrein van de Brede School.

Presentatie Bureau RIS

Mariska Thieme van Bureau RIS verzorgde de presentatie van het vlekkenplan en begeleidde de bespreking. Diverse aandachtspunten werden ingebracht en zullen worden verwerkt in het vlekkenplan. Mogelijkheden voor een terrein voor de speeltuin zijn besproken en zullen door het bestuur van speeltuinvereniging verder worden beoordeeld.

Tijdens het overleg is door de betrokken scholen aangegeven dat een samenwerking met de speeltuinvereniging binnen de mogelijkheden ligt. Of de realisatie van de speeltuin daadwerkelijk op dit terrein zal gaan plaatsvinden is nog afhankelijk van een aantal factoren, zoals risico van eventuele uitbreiding van de scholen in de toekomst en de beschikbare ruimte voor de speeltuin.

Het terrein van de Brede School is niet de enige locatie die door de speeltuinvereniging Buutvrij in beeld is voor realisatie van de speeltuin. Binnen het Masterplan Tholen, het gebied Zoekweg en Abraham Beeckmanlaan, wordt nog verder gezocht naar mogelijkheden voor realisatie. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van tijdsbestek waarbinnen realisatie van een speeltuin mogelijk is, de vormen van samenwerking met andere organisaties in dit gebied en eventuele uitbreidingsmogelijkheden van de speeltuin in de toekomst.

Het bestuur van de speeltuinvereniging volgt de ontwikkelingen nauwgezet en gaat graag de komende maanden het gesprek aan om te komen tot de meest ideale locatie voor realisatie.