Meehelpen als sponsor of vrijwilliger

Meehelpen als sponsor

Speeltuin Buutvrij is nog niet gerealiseerd. Het bestuur van de speeltuinvereniging is intensief in overleg met de gemeente Tholen over een locatie waar de speeltuin kan worden gerealiseerd.

Deze voorbereidingen en de uiteindelijke realisatie brengen kosten met zich mee. Deze kosten bestaan in de opstartfase met name uit eenmalige kosten, maar structureel zijn er ook middelen nodig voor het keuren, onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Sponsors zijn dan ook van groot belang voor de realisatie en exploitatie van de toekomstige speeltuin.

Wilt u als bedrijf de realisatie en exploitatie van speeltuin Buutvrij mogelijk maken, geef u dan op als sponsor.

Meehelpen als vrijwilliger

Het realiseren en exploiteren van speeltuin Buutvrij doen we graag mét u! Om de kosten van realisatie en exploitatie laag te houden zijn wij dan ook op zoek naar vrijwilligers.

Er zijn verschillende taken mogelijk als vrijwilliger. U kunt meedenken over de inrichting van de speeltuin, helpen bij het onderhoud van de speeltoestellen of als vrijwilliger straks toezichthouden en het winkeltje bemensen. Natuurlijk kost het u wat tijd, maar u krijgt er zeker ook veel gezelligheid voor terug. Daar doet ú het toch ook voor?!

Wilt u als vrijwilliger de speeltuin Buutvrij steunen? Geef u dan op als vrijwilliger! De tijdsinvulling en taken worden in goed overleg met u besproken en ingevuld.