Over Speeltuin Buutvrij

Alles over Speeltuin Buutvrij

De oprichting van speeltuinvereniging Buutvrij kent een lange geschiedenis. Graag vertellen wij u er meer over!

Op 22 september 2015 plaatste de gemeente Tholen een oproep op Facebook om mee te denken over de speeltuinen in Tholen-stad. Diverse inwoners van Tholen gaven gehoor aan deze oproep. Begon het allemaal met gesprekken met buurtbewoners van de speeltuinen aan de Machteld van Gelrestraat en de Oranjerie, later werden inwoners van Tholen ook betrokken bij plannen voor de realisatie van een grote speeltuin in het masterplan Tholen.

Binnen dit plan was ruimte gevonden voor de realisatie van een grote speeltuin voor Tholen-stad. Een idee dat paste bij het speeltuinbeleid van de gemeente Tholen.

Werkgroep

Een werkgroep, bestaande uit elf inwoners van Tholen, kwamen op maandag 21 november 2016 voor het eerst bijeen. Plannen werden gemaakt voor de inrichting van de speeltuin. Diverse belanghebbenden van de scholen en het zwembad werden ook betrokken bij de plannen.

Op 20 maart 2018 werden een drietal pitches verzorgd door bureaus met ervaring in ruimtelijke inrichting. Samen met belanghebbenden werd een bureau geselecteerd om de plannen verder te concretiseren.

Maandag 16 april 2018 was er grote schrik bij de werkgroep. Wethouder Harmsen informeerde de werkgroep dat de plannen op losse schroeven waren komen te staan door perikelen met belanghebbenden. Een besluit tot oprichting van een speeltuinvereniging werd genomen.

Speeltuinvereniging Buutvrij

Enkele drukke weken volgden. Inwoners van Tholen werden benaderd om mee te denken over locaties voor een speeltuin, draagvlak werd gevonden en diverse organisaties benaderd om samen de speeltuin mogelijk te maken.

Op 20 juni 2018 was het eindelijk zover. Met een bezoek aan notaris Schot van Knook & Schot notarissen en het tekenen van de Akte van Oprichting kreeg Tholen er een vereniging bij. Een speeltuinvereniging met de naam Buutvrij.

 

ID4U logo tholen speeltuin speeltuinvereniging Buutvrij
gemeente Tholen locaties speeltuin Buutvrij
oprichting speeltuin Buutvrij Tholen notaris Knook Schot
akte oprichting speeltuinvereniging speeltuin buutvrij tholen

Het bestuur van Speeltuin Buutvrij

De huidige bestuursleden, tevens oprichters van speeltuinvereniging Buutvrij, zijn enthousiast en gedreven en vastbesloten om speeltuin Buutvrij in Tholen-stad te realiseren. 

Een speeltuin kan niet ontbreken in zo’n mooie plaats als Tholen. Kinderen, van welke leeftijd dan ook, moeten kunnen spelen en ravotten. Genieten van de natuur, van uitdaging en van elkaar. Natuurlijk gaat dat niet zonder val of stoot. Dat deed de oprichting van de speeltuinvereniging ook niet. De grootste motivatie om te komen tot de realisatie van de speeltuin zijn de eigen kinderen van de bestuursleden. Voor hen en hun vriendjes doen we het. 

Graag betrekt het bestuur de hele Thoolse samenleving bij de ontwikkelingen rond de speeltuin. Gesprekken met bedrijven en organisaties beginnen de vruchten af te werpen. De Carbid Stichting heeft aangegeven het initiatief te steunen en een samenwerking met Stichting SamenDoen is gerealiseerd. Ook de scholen van Tholen zijn of worden betrokken bij de ontwikkelingen rond de speeltuin.

Gesprekken over de exploitatie van de speeltuin beginnen vaste vorm te krijgen. Een verkennend gesprek met Sjaloomzorg heeft er toe geleid dat de exploitatie straks wordt ondersteund door bewoners van Smalstad XL. Dat is winst want daarmee creëren we een levendige speeltuin met ruimte om te spelen, te ontmoeten en te genieten.

In de komende maanden zal er definitief een locatie worden gekozen en kunnen leden van de speeltuinvereniging hun ideeën over inrichting van de speeltuin delen met het bestuur. Een aantal basiszaken zijn al vastgesteld. Deze hebben betrekking op onderverdeling in leeftijdscategorie, veiligheid en gebruik van soorten materiaal van de speeltoestellen. Bij Tholen past nu eenmaal gebruik van natuurlijke materialen; robuust, duurzaam en aantrekkelijk.

Voor toekomstige uitbreiding van het bestuur en ondersteuning van de social media en website beheerder is het bestuur nog op zoek naar vrijwilligers die hun steuntje willen bijdragen aan dit breedgedragen initiatief en hun beste beentje voor willen zetten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden.

Beste inwoners van Tholen, graag stellen wij ons op deze pagina aan u voor. Laat u weten wie u bent door lid te worden of als sponsor een bijdrage te leveren? Hartelijk welkom!

Samen werken aan samen spelen en samen leven in Tholen! Doet u mee?

Tijdlijn Speeltuin Buutvrij

Oproep FB

22 september 2015

Gemeente Tholen nodigt buurtbewoners van speeltuinen uit om mee te denken over de speeltuinen in Tholen.

1e overleg

9 januari 2016

Elf inwoners gaan in overleg met de gemeente over de inrichting van een grote speeltuin. Plannen worden gemaakt.

2e overleg

21 november 2016

Met pennen, potloden en knippen en plakken krijgen de eerste moodboards vorm. Leuke ideeën worden gevormd.

Concreet

31 januari 2018

Projectbureau Marsaki is door gemeente Tholen ingeschakeld het proces inrichting te begeleiden. Het wordt concreet!

Pitches

20 maart 2018

Drie bedrijven verzorgen een pitch over visie rond spelen en inrichten. Eén partij wordt geselecteerd!

Teleurstelling

16 april 2018

Slecht nieuws. Wethouder Harmsen informeert over een kink in de kabel! Teleurstelling!

Oprichting

20 juni 2018

Met een bezoek aan notaris Schot (Knook & Schot) is de speeltuinvereniging Buutvrij officieel. Tholen, gefeliciteerd!

Informatie- bijeenkomst

26 juni 2018

Tholen wordt bijgepraat over plannen speeltuin tijdens bijeenkomst in Meulvliet!

Overleg Brede School

2 juli 2018

Overleg met Brede School over inrichting terrein scholen en mogelijkheid speeltuin!

Het bestuur van Speeltuin Buutvrij

Ruud Muijt

Als voorzitter van de speeltuinvereniging Buutvrij stel ik mij graag aan u voor. Ik ben Ruud Muijt, getrouwd en heb twee lieve dochters. Ik ben geboren onder de rook van Utrecht en in 2006 in Tholen komen wonen. Een mooie stad, een prachtige omgeving, maar helaas zonder aantrekkelijke speelgelegenheden. Dat kan beter en dat moet beter. Daarom ben ik sinds 2015 betrokken bij de ontwikkelingen rond spelen in Tholen. Samen met u maak ik mij graag hard voor een gemeente waar het fijn leven, spelen en recreëren is. Dat is onze missie, toch?

Vacature

Ben jij ons nieuwe bestuurslid in 2024? Graag verwelkomen we je in ons bestuur. Meer info of wil je je opgeven als bestuurslid? Neem dan contact op via info@speeltuinbuutvrij.nl.

Marieke Geluk

Mijn naam is Marieke Geluk-de Leeuw, getrouwd en moeder van 2 meisjes. Vanaf het begin, vanaf ongeveer 2016, ben ik betrokken bij de realisatie van de speeltuin voor Tholen. Inmiddels zijn we een vereniging geworden en is de speeltuin gerealiseerd. Er zijn nog volop plannen om de komende tijd stap voor stap ook de exploitatie van het paviljoen verder in te vullen. Middels een dagbesteding werkt Perk & Bos, onderdeel van Sjaloom Zorg vanuit het paviljoen aan het groenonderhoud in de speeltuin. Dat vinden we fijn.

Helaas ga ik met het bestuur stoppen. Het is niet meer te combineren met werk en gezin. Heb jij zin om mijn plaats over te nemen en verder te bouwen aan de leukste speeltuin van Tholen-stad?

Vacature

Ben jij ons nieuwe bestuurslid in 2024? Graag verwelkomen we je in ons bestuur. Meer info of wil je je opgeven als bestuurslid? Neem dan contact op via info@speeltuinbuutvrij.nl.

Eva Straten

Eva Straten is mijn naam, moeder van twee stoere knullen welke heel graag bij opa en oma op, rond en in de tuin ravotten. Omdat er onvoldoende leuke speelvoorzieningen zijn, spelen zij vaak bij opa en oma. Eigenlijk heel raar, toch? Ik hoorde van het initiatief om een speeltuinvereniging op te richten en besloot hieraan mee te werken. Op de achtergrond heb ik veel werk verzet door onder andere Social Media bij te houden en mee te denken bij de voorbereidingen van de exploitatie van het paviljoen.

Ik heb met veel plezier een steentje bijgedragen, maar doe nu een stapje terug. Volg jij mij op door bijvoorbeeld de website straks te onderhouden? Laat het weten via info@speeltuinbuutvrij.nl.