Informatiebijeenkomst

Op 26 juni is er een informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Tholen en andere belangstellenden. Tijdens deze informatieavond zal het bestuur van speeltuinvereniging Buutvrij de plannen voor een speeltuin presenteren.

Speeltuin samen met de inwoners realiseren

Het bestuur hecht er grote waarde aan dat de speeltuin tot stand komt in samenwerking met de inwoners van Tholen. Door lid te worden van de speeltuinvereniging kan er vanaf het begin meegedacht worden over de inrichting.

  • Welke toestellen komen er?
  • Is er ruimte voor waterspelen?
  • Moet er wel of geen trapveld komen?
  • Wanneer is het winkeltje open?

Op veel vragen zal er al antwoord gegeven kunnen worden. Een aantal zaken zijn afhankelijk van de definitieve locatie. Hierover is het bestuur intensief in gesprek met de gemeente. Van een groslijst met 13 locaties is inmiddels een top 3 vastgesteld. Daarmee komt de realisatie van speeltuin Buutvrij snel dichterbij.

Logo

Tijdens de informatiebijeenkomst zal ook het logo worden gepresenteerd. Het logo is ontworpen door het Thoolse bedrijf ID4U. De website door EM Hosting & Design. Leuk dat Thoolse ondernemers hiermee aangeven het initiatief graag te steunen!